Flyttevask Oslo

Flytting er et stort prosjekt og når man endelig er ferdig med å flytte inn i ny bolig eller leilighet gjenstår det faktisk flere ting. Utpakking, flyttevask Oslo på gammel flytteadresse og en rekke personer og bedrifter skal informeres om at du nylig har flyttet og adresseendring må gjennomføres. Selv om man har mange krevende oppgaver foran seg i det nye hjemme slår man seg aldri til ro før man er ferdig på den gamle boligen. Flyttevasken er det som bekymrer mest. Hva om ikke ny eier blir fornøyd? Hvordan skal jeg rekke alle tidsfrister?

Det som er sikkert er at det er mange ulike meninger om hva som er godt nok ved en flyttevask. Profesjonelle flyttebyråer som driver med renhold har lang og god erfaring for hva som kreves for at ny eier eller leietager skal bli fornøyd. Arbeidstilsynet stiller strenge krav til flyttebyråer som ønsker å drive med renhold og har laget et renholdsregister. Du bør derfor spørre om dokumentasjon på at flyttebyrået faktisk er en godkjent renholdsbedrift.

I Oslo og Akershus varierer prisene veldig og det er stor konkurranse om kundene. Likevel bør du regne med å betale mellom 45-65,- pr. kvm og jo større bolig du har jo lavere kan prisen bli. Får du tilbud om mye lavere priser enn dette bør du sjekke selskapet nøye.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på noe i forbindelse med flyttevask.