Er det dyrt å bruke flyttebyrå

Hele flytteprosessen er en kostnad. Ikke bare skal man bruke penger på flyttehjelp men man kanskje ønsker å investere i nye møbler og innbo, du må sørge for en flyttevask og gjøre rent etter deg og nye avtaler må fornyes der du flytter til. I tillegg skal eiendomsmegler ha sitt honorar for jobben med å selge din gamle bolig og slik blir flyttingen en kostnad. Ved å være godt forberedt, bidra selv i den grad du har mulighet og velge et effektivt flyttebyrå trenger ikke flyttejobben koste mer enn nødvendig. Sjekk om du kan flytte en hverdag da de fleste flyttebyrå har høyere priser på kvelder og i helger.