Hva menes med flyttedag?

Flyttedag er den dagen hvor en person eller familie flytter fra en bolig til en annen. Dette kan skje av ulike grunner som jobbskifte, ønsket om en ny bolig, eller andre personlige årsaker.