Hva sier loven om flyttedag

Arbeidsmiljøloven er utformet for å sikre trygge og rettferdige arbeidsforhold. Den har som mål å fremme helse og trivsel på arbeidsplassen samt å støtte et inkluderende arbeidsliv. Flyttedag med lønn regnes som en velferdspermisjon, og denne typen permisjon er ikke dekket av arbeidsmiljøloven.