Hvor mange flyttedager har jeg rett på

Antallet flyttedager du kan ta ut, er ikke fastsatt av arbeidsmiljøloven. Det avhenger av avtaler på arbeidsplassen eller tariffavtaler. For å finne ut hvor mange dager du kan få fri i forbindelse med flytting, bør du kontakte din arbeidsgiver eller se i din tariffavtale.