Kan jeg kreve fri når jeg flytter

Det finnes ingen generelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven eller andre lover som gir rett til flyttedag(er) med lønn. Du kan derfor ikke kreve fri ved flytting med mindre dette er spesifikt avtalt gjennom din tariffavtale eller arbeidsavtale.