Hva er en flyttegodtgjørelse

Flyttegodtgjørelse er en ordning hvor arbeidsgiver kan kompensere for kostnader knyttet til flytting i forbindelse med nytt arbeidssted, uten at dette beløpet blir skattepliktig for den ansatte. For å motta flyttegodtgjørelse må visse vilkår være oppfylt, inkludert:

  • Hvilke typer kostnader som kan dekkes av arbeidsgiver
  • Krav om innlevering av kvitteringer
  • Reguleringer i henhold til Statens satser for flyttegodtgjørelse
  • Formålet med flyttingen må være relatert til arbeid
  • Flyttingen må gjennomføres kostnadseffektivt
  • Noen kostnader kan ikke dekkes
  • Det kan være krav om bindingstid på det nye arbeidsstedet
  • Flyttingen kan gjelde både innenlands og til/fra Norge