Flyttekostnader

Flytting er en prosess som mange av oss opplever flere ganger i livet. Enten det er snakk om å flytte til en ny leilighet, et nytt hus, eller kanskje til og med til en ny by eller et annet land, kan flytting være både spennende og stressende. En av de største stressfaktorene ved flytting er kostnadene. Denne artikkelen vil gi en detaljert oversikt over flyttekostnader og andre relevante utgifter man må tenke på, samt informasjon om ulike stønader og hjelp man kan få for å dekke disse kostnadene.

Typer flyttekostnader du må regne med

Hvis du velger å flytte selv, er leie av flyttebil en vanlig kostnad. Prisen avhenger av størrelsen på bilen, leieperioden, og avstanden du skal kjøre. I gjennomsnitt kan du forvente å betale mellom 1.500 og 3.000 kroner per dag for leie av flyttebil.

Å bruke et profesjonelt flyttebyrå kan være dyrere, men det reduserer stresset og den fysiske belastningen ved flyttingen. Flyttebyråer tilbyr ofte pakker som inkluderer pakking, transport og utpakking. Prisene for flyttehjelp varierer, men en full flyttetjeneste kan koste mellom 10.000 og 30.000 kroner, avhengig av hvor langt du skal flytte og mengden av eiendeler.

Pakking og flyttemateriell

 • Emballasje: Dette inkluderer pappesker, bobleplast, pakketeip, og andre materialer for å beskytte eiendelene dine. Kostnaden for flyttemateriell kan variere fra noen hundre til flere tusen kroner, avhengig av hvor mye du har å pakke.
 • Pakkehjelp: Hvis du ikke har tid eller energi til å pakke selv, kan du hyre profesjonelle pakkere. Dette kan koste rundt 500 til 700 kroner per time.

Transportkostnader

 • Drivstoff: Hvis du flytter langt, må du ta hensyn til kostnadene for drivstoff. Dette kan bli en betydelig utgift, spesielt hvis du flytter mellom byer eller fylker.
 • Bompenger: I Norge er bompenger en realitet på mange veier, og dette bør inkluderes i budsjettet ditt.

Mellomlagring

 • Lagerleie: Noen ganger trenger du å lagre eiendelene dine midlertidig. Leie av lagerplass kan koste alt fra 500 til 4000 kroner per måned, avhengig av størrelsen på lageret og hvor det ligger.

Flytteforsikring

 • Flytteforsikring: Selv om du kanskje allerede har innboforsikring, er det viktig å sjekke om denne dekker flytting. Mange forsikringsselskaper tilbyr spesifikke flytteforsikringer for å dekke eventuelle skader under transporten.

Andre relevante utgifter når du flytter

 • Oppussing og reparasjoner
 • Renholdstjenester
 • Nye møbler
 • Elektronikk og hvitevarer
 • Adresseendring
 • Oppsigelse av tjenester (Du må kanskje betale for å si opp eller overføre tjenester som internett, kabel-TV, og andre abonnementer)

Flyttehjelp Oslo

Få hjelp til å dekke flyttekostnader

Det finnes ulike stønader og økonomisk hjelp tilgjengelig for å dekke flyttekostnader, spesielt dersom flyttingen er nødvendig av spesifikke årsaker som jobb eller helse.

 1. NAV – Flyttestønad

 • NAV kan gi støtte til dekning av flyttekostnader for personer som må flytte på grunn av jobb eller helse. Dette kan inkludere støtte til flyttebyrå, reiseutgifter, og andre relevante kostnader.
 • Kriterier: For å være kvalifisert for flyttestønad fra NAV, må flyttingen være nødvendig for å ta opp en ny jobb, begynne i utdanning, eller av helsemessige grunner. Det kreves dokumentasjon på at flyttingen er nødvendig.
 • Søknadsprosess: Du må sende inn en søknad til NAV med nødvendig dokumentasjon, inkludert en bekreftelse på den nye jobben eller utdanningsplassen, samt en detaljert oversikt over forventede flyttekostnader.

2. Flyttegodtgjørelse fra arbeidsgiver

 • Mange arbeidsgivere tilbyr flyttegodtgjørelse til ansatte som må flytte på grunn av jobb. Dette er spesielt vanlig hvis du blir overført til en annen avdeling eller kontor i en annen by eller land.
 • Dekning: Flyttegodtgjørelse kan dekke flyttebyråkostnader, reiseutgifter, midlertidig bolig, og andre flytterelaterte utgifter.
 • Avtale: Det er viktig å ha en skriftlig avtale med arbeidsgiveren din som spesifiserer hva som dekkes og eventuelle beløpsgrenser.

3. Kan man søke kommunen om støtte til flytting

Enkelte kommuner tilbyr støtteordninger for personer med lav inntekt eller spesielle behov som skal flytte. Dette kan variere fra sted til sted, så det er lurt å sjekke med din lokale kommune om hvilke muligheter som finnes. I noen tilfeller kan personer som er i en vanskelig økonomisk situasjon søke om sosialhjelp for å dekke nødvendige flyttekostnader.

Tips for å redusere flyttekostnader

 • Planlegg i god tid
 • Rydd og kvitt deg med ubrukte gjenstander
 • Sammenlign tilbud
 • Bruk gratis eller rimelig emballasje
 • Gjør det selv

Tagged With :